Pred leti

Družina Bizant (starša Andrej in Silva, nosilec dejavnosti Gregor in Marjeta) se že vrsto let ukvarja z dejavnostjo stiskanja oziroma prešanja sadja. V letu 2019 smo tehnološko posodobili proizvodnji proces.  Sedaj lahko proizvajamo naše kvalitetne izdelke na najsodobnejših strojih za predelavo sadja. Vse v okviru sistema HACCAP.